Grundfortælling
Stolthed som DNA

Alle kan bygge huse, og rigtig mange gør det. På overfladen er Kaj Ove Madsen A/S Aarhus et entreprenørfirma, der udfører opgaver over hele landet indenfor hoved-, og totalentrepriser.

Men vi er meget mere end det. Vi er en virksomhed, der er bygget på stolthed. Dels er der naturligvis den faglige stolthed, som er en vigtig del af vor kultur og vore medarbejderes DNA. Dels er vi stolte over vore mange, lange og gode kunderelationer. Og endelige er vi naturligvis stolte over de mange projekter og byggerier, som vi skaber.

Vi ved, at kvalitet ikke er noget, der kommer af sig selv. Derfor er vi meget optagede af hvordan vi altid sikrer: den bedst mulige proces, det bedst mulige produkt og den bedst mulige pris.

Morten Thøgersen

Seneste projekter

Se alle vores projekter

Ordholdenhed

Ordholdenhed er en væsentlig del af vores DNA og en direkte årsag til mange gode og langvarige kunderelationer.

Tillid

Vi er bevidste om at Bygherres og øvrige Samarbejdspartneres tillid ikke kommer af sig selv.

Vi forsøger aktivt at opbygge og vedligeholde tillid.

Samarbejde

Samarbejde i alle projektets faser, fra idé til aflevering, er fundamentalt for os.

Det gode samarbejde på tværs af bygherre, rådgivere og entreprenør er ligeledes en grundforudsætning for et succesfuldt projektforløb.