Bassin 7, Aarhus

Tårnet/kampanilen:
74 boliger samt 1 erhvervslejemål fordelt på 19 etager, endvidere med kælder i to plan. Den skulpturelle kampanile har et kvadratisk grundplan på 19×19 mtr. Det arkitektoniske greb er en geometri der er tilpasset det vinkelrette bebyggelsesmønster på resten af Aarhus Ø, men vrider sig på plads i en 45° vinkel i byrummet ved Bassin 7.
Formen giver tårnet/kampaliens boliger mulighed for udsigt i mange attraktive retninger. Urerne integreres geometrisk i facadens øvre del i et oktagonalt felt af vinduer skabt i facadesystemet. Boligerne bag urene har en helt særlig udsigt genne, urskiven.
Karreerne:
185 boliger samt 8 erhvervslejemål – fordelt på 2 bygninger, med hhv 4 og 9 etager, endvidere med kælder fordelt på 2 etager. Den ene bygning udføres i 3-4 etager over terræn. Bygningen afsluttes med “skrå” tagopbygning og tagterrasser. Stueplan udføres med etagehøjde på 4,5 mtr. Mellemste etager udføres hver især med etagehøjde på 3,2 mtr. Øverste etage udføres med varierende etagehøjde, der følger taghældning spændende fra 1,8 til 6,2 mtr. Der udføres hemse i nederste lejligheder, hvor dette muliggøres af den øgede etagehøjde.
Den anden bygning udføres i 4-9 etager over terræn. Bygningen afsluttes med “skrå” tagopbygning og tagterrasser.

 

Byggeår

2019/2022

 

Bygherre

Bassin 7 Bolig ApS

 

Størrelse

ca. 40.000 m²

Ingeniør

Arne Elkjær A/S

 

Arkitekt

BIG / Sleth A/S