Om os 

Kaj Ove Madsen A/S Aarhus er et firma der udviser respekt og ordentlighed.

Vi

  • tager ansvar fra start til slut
  • er troværdige og lægger stor vægt på ærlig og tillidsfuld dialog
  • er kompetente og tager ansvar for at forventninger er afstemt, således projekterne udføres som aftalt
  • udfører mange typer af byggeri, dog primært med fokus på bolig- og erhvervsbyggeri samt daglig-varebutikker. Omvendt besidder vi endvidere en alsidighed der bevæger sig fra bagerier, restauranter, liberalt erhverv og over til plejeboliger.

De fleste af vore projekter er placeret i Østjylland, da det er vor oplevelse, at mange kunder har fokus på værdien af den tilhørende nærhed, der ligger i den daglige projektledelse og kommunikation.

Kaj Ove Madsen A/S Aarhus har en flad organisation, der under direktør Morten Thøgersen beskæftiger projektchefer, projektledere og byggeledere.
Vi tager tilsvarende vort brancheansvar om uddannelse alvorligt; mange ingeniør- og konstruktørpraktikanter har således haft deres gang i firmaet, og flere har valgt at fortsætte i Kaj Ove Madsen A/S Aarhus efter endt uddannelse.

Vor tilgang til byggeri – gennem tidlig involvering – er at et byggeri sikres et rationale og en bygbarhed, der kommer bygherren til gode i form af god kvalitet, fornuftig tidsplan – samt en løbende budgetopfølgning, der godtgør at byggeriet løbende tilpasses den økonomiske ramme, således uhensigtsmæssige og fordyrende projektering og opførelse undgås.